Skip to main content

10 duben 2022

Vrch Hušák - Ohnivý muž

Kategorie: Pověsti, Zobrazeno: 284

Vrch Hušák - Ohnivý muž

 Kolem říčky Jevičky se dnes rozprostírají úrodné louky. Za dřívějších dob zde však luka nebyla. Od Chornic až po Pěčíkov se táhly panské rybníky a kolem nich močály. Býva­lo tam tehdy mnoho vodního ptactva. Hlavně čápů a volavek, které nacházelo ve vodě dostatek potravy.

 Na podzim, ale i jindy za vlhkého počasí se na těchto baži­natých místech vyskytovala světýlka, kterým lidé říkali bludičky a jichž se báli. Také větší "ohnivé muže" tam bý­valo vidět. Sedláci z Bezděčí chodili tenkrát na roboty do dvora v Trnávce a často museli robotovat i na panských rybnících. Mnohokrát se vraceli z práce až pozdě večer. Tak se stalo, že jeden robotník se při práci opozdil a vracel se domů úpl­né potmě. Šel úzkou polní cestou, na niž neviděl. Pojednou spatřil v dálce několik malých světel a domníval se, že to svítí okna v dědině.

 Šel tedy směrem k nim, ale zatím sešel s cesty a dostal se do bažiny. Pod nohama cítil vodu a blá­to, kolem byly jen vodní rostliny a odevšad páchlo bahno. Polekal se, neboť poznal, že ho světýlka zavedla do bažiny. Poskakovala stále před ním, jako by se mu vysmívala. Nevě­děl, co má dělat, přemýšlel tedy chvíli a tu mu napadlo, že když se dobrý člověk ocitne v noci v nesnázích, tu na je­ho prosbu mu pomůže ohnivý muž. Volal tedy na ohnivého muže, aby ho vyvedl z močálu, a po­moc skutečně přišla: opodál se objevil ohnivý sloup, podobný muži, a jasně ozařoval celé okolí. Robotník poznal kde je a snadno se už dostal z bažiny ven. Ohnivý muž mu z povzdálí stále svítil. Když robotník došel na cestu vedoucí k Bezděčí, obrátil se a chtěl ohnivému muži poděkovat. Ale ten zmizel tak náhle, jako se dříve obje­vil. Vypadalo to, jakoby se propadl do země.

 Na úpatí kop­ce Hušáku se však ozvalo silné zachechtání, skřípání vozu a volání na koně: "vihoj, bihoj!" Robotník si myslil, že je to hlas ohnivého muže, který se odebral na Hušák. Chvátal tedy po cestě domů, ale litoval, že nemohl svému dobrodinci a zachránci poděkovat.

 V kraji se už dříve povídalo, že v Hušáku bývá ohnivý muž s koňmi a vozem, který rád pomáhá lidem* když se ocitnou v nebezpečí. Robotník se o pravdivosti této pověsti přesvědčil, neboť bez pomoci ohnivého muže z Hušáku byl by do rána v močále zahynul.

Hodnocení

0.0/5 hodnocení (0 voleb)

Napsat komentář

Komentujete jako host.