Skip to main content

10 duben 2022

Jak světýlko potrestalo opilého sedláka

Kategorie: Pověsti, Zobrazeno: 259

 Před lety jel sedlák s pacholkem z Bezděčí kamsi do vzdá­lené dědiny. Cestou se zastavili u hospody a hospodář ve­šel dovnitř. Pacholek zůstal před hospodou u koní a čekal, až sedlák vyjde. Musil však čekat dlouho než hospodář vy­šel a mohlo se jet dál. To bývalo sedlákovým zvykem, opa­kovalo se to často a když jeli nazpět, býval už sedlák oby­čejně opilý.

 Tak jezdili od jedné hospody k druhé. Ani tenkrát to neby­lo lepši. Byl již večer, když opilec poručil zastavit opět u jedné hospody. Čeledín čekal dlouho venku a byl již ne­trpělivý, ponévadž se pořádně setmělo. Hospodáři se vedlo v hospodě dobře a když se pacholek nemohl dočkat, dopálil se a odjel domů sám.

 Za hodnou chvíli sedlák vyšel a když neviděl pacholka ani vůz s koňmi, vydal se za nimi pěšky. Šel cestou kolem ře­ky a tu pojednou uviděl ve vodě světýlko. Domníval se, že je to pacholek s lucernou na voze, dal se tedy přímo ke světlu. Spadl však do vody a jen s námahou se mu podaři­lo vylézt. Celý zamazaný od bahna se vrátil do hospody, kde se vykoupal a usušil.

 Sedlák byl vdovec a měl mít za několik dní svatbu. Po pá­du do studené vody se nachladil a dostal horečku se zimnicí. Leknutím, strachem a chladnou koupelí těžce onemocněl a příštího dne v cizím domě zemřel.

 Domácí se divili, že pacholek s koňmi přijel bez hospodáře. Čekali jej celý den, a když nepřišel ani druhého dne večer šli sedláka hledat. Pacholek, který dobře znal hospodářovy zvyky, zastavoval u každé hospody, až konečně našel mrtvého sedláka. Od hostinského se dozvěděl, co se vlastně hospodaři stalo a jak ho světýlko zlákalo do vody. Překvapený pacholek pak pověděl, že cestou od hospody také viděl světýlko, které běželo před ním. Požádal je, aby raději svítilo na cestu jeho opilému hospodáři, který za chvilku půjde za ním. Nato se světýlko ztratilo. Čekalo asi za lesem na sedláka, kterého pak zavedlo do zrádné hlubiny. Tak se světýlko stalo příčinou smrti opilého sedláka.

Hodnocení

0.0/5 hodnocení (0 voleb)

Napsat komentář

Komentujete jako host.