Skip to main content

10 duben 2022

O vzniku Teplice

Kategorie: Pověsti, Zobrazeno: 279

O vzniku Teplice

 Mezi Pěčíkovem a Petrůvkou, hned u silnice, vyvěrá podivný pramen. Voda v něm nikdy nezamrzá. I za nejkrutějších mrazů, kdy zamrzají všechny vody v okolí, i prudká říčka Třebůvka, zůstává povrch pramene prost ledu. Opravdu zvláštní pramen. Tráva v jeho okolí je po celý rok zelená a za největších mrazů vznáší se nad pramenem jemný závoj par, znamení to, že voda pramene je teplá. Odtud jeho název "Teplice". V době, kdy již všechny vody v okolí zamrzly, sletují se na hladinu "Teplice" hejna divokých kachen.

 O původu "Teplice" se vypravuje: Za Petrůvkou bývala kdysi osada Gruna. Bývala v ní často velká nouze o vodu, zvláště v době sucha, kdy všechny studny i v okolí vysychaly. Jen jeden sedlák ve vesnici měl vždy vody dosti. Měl ve své zahradě hlubokou studnu a nikomu se nepochlubil, že voda v jeho studni nevysychá. Byl to lakomec a necita, který svým spolubližním ani toho božího daru vody nepřál. Myslel jen na sebe, na své hrdlo a na svůj dobytek, nedbal proseb svých sousedů a nedovolil jim, aby u něho brali vodu, jakkoli jí měl dosti.

 Když všechny jejich prosby byly marné a jiné pomoci nevěděli, počali choditi pro vodu tajně v noci. Lakomec však zpozoroval jejich noční návštěvy. Lakota mu však zatvrdila srdce a přemýšlel, jak by tomu zabránil. V jeho lišácké hlavě uzrál konečně krutý plán: zažene všechny od své studny, ohradí ji pevným dřevěným roubením a jen za poplatek dovolí nabrat vody. Jak si usmyslil, tak také udělal. Dal se pilně do práce a do večera měl studnu pod zámkem.

 Velmi byli sousedé překvapeni, když přišli v noci pro vodu a našli ji uzamčenu. Nyní jim nezbylo, než sedláka vzbuditi a poprositi jej o vodu. Ten již na ně netrpělivě čekal. Výsměšně se jim zachechtal do očí a nedbal ani proseb ani hrozeb, ani toho, že sám mohl děkovati jen mocné přírodě, která na neštěstí právě jemu dala tak štědře ze svých vzácných darů.

 Prosby zůstaly marné a lakomec jako na výsměch zvolal do rozčileného davu:"Zadarmo nedám ani kapku! Slyšíte? Ani kapku, povídám ! Zaplatíte-li však, držím klíč a rád otevřu každému!" .

 Hlasy nevole se rozlehly nocí a bylo slyšeti jednotlivé výkřiky:"Peníze - lakomec - peníze - mamonář - ani vody člověku nepřeje - hrabivec necitný !" Pojednou se ozval z davu hlasitý výkřik:

 "Budiž proklet, lakomče, i s tou svou čertovskou studnou!" Podráždění sousedé se vrhli na studnu a za chvilku strhli roubení. Sotva to učinili, v podivu ustrnuli. Ze studny vyletěla s křikem divoká kachna s dvěma káčaty a letěla na sever. Na místě, kde zapadla, vytryskl mohutný pramen, který byl pro svou zvláštnost nazván Teplice.

 Lakomci brzy na to voda vyschla a od těch dob již neměl vody. Marně chodil a díval se do studny, zda se opět voda objeví. Jednou do ni spadl a zabil se.

Hodnocení

0.0/5 hodnocení (0 voleb)

Napsat komentář

Komentujete jako host.