Skip to main content

10 duben 2022

Prokletý hrad

Kategorie: Pověsti, Zobrazeno: 270

Prokletý hrad

 Obec Vražné je velmi malou obcí a najdeme ji v oblasti Malé Hané, poblíž městečka Chornice, severovýchodním směrem od města Jevíčko. Od východního okraje obce se rozprostírají rozlehlé lesy. Jihovýchodně nad obcí se zvedá vrchol Hradisko ( 474 m.n.m.) Nalézalo se zde opevněné sidlo,zřejmně z dob ranného středověku.Dnes se jedná o zajímavou archeologickou lokalitu.

 Podle pověsti zde stál hrad kterém přebývali rytíři. užívali jsi života a na práci měli nevolníky. Za vykonanou práci dostávali od nich málo jídla, ale hodně bití. nechávali pacholky a děvecky nosit vodu ze studíánky pod hradem v noci. Vědry plnými vody se tak museli nosit do strmého kopce. I když venku mrzlo. na cestu pořádně ani neviděli.

 Jednoho dne se ale stalo že jedno děvče ze zlostí nad tou namahavou prací zašla klít: „Kdyby se radši všecko propadlo pod devateru zem, hrad i s pány, všecko! Kdyby se to radši propadlo!“

 Sotva to dořekla…. začla se plnit její kledba … Z hloubky se ozval rachot a táhlé dunění, vyšlehla červená záře a děvečka celá poděšená viděla, jak hrad na skále se kymácí, kácí a sype se, jako by byl z písku. Z kopce se valil kouř a prach a přes ně šlehal oheň. Děvečka stála jako zkamenělá. Za chvíli se celý hrad se vším všudy propadl do země, rachot pomalu utichal, oheň uhasínal, kouř sedal na zem.

 Kde stávaly hradby, věže a nádvoří, všude bylo pusto, po ničem ani památky. Hrad, pán a celá jeho družina se propadli pod zem. Lidé se divili když ráno ze vsi nebyl vidět hrad, ale byli rádi že nebylo krutých pánů, a dřiny kterou po nich byla požadována.

Hodnocení

0.0/5 hodnocení (0 voleb)

Napsat komentář

Komentujete jako host.