Pověsti

 

Mezi Pěčíkovem a Petrůvkou, hned u silnice, vyvěrá podivný pramen. Voda v něm nikdy nezamrzá. I za nejkrutějších mrazů, kdy zamrzají všechny vody v okolí, i prudká říčka Třebůvka, zůstává povrch pramene prost ledu. Opravdu zvláštní pramen. Tráva v jeho okolí je po celý rok zelená a za největších mrazů vznáší se nad pramenem jemný závoj par, znamení...

Lesní duch

15.03.2019

Před lety chodívali lidé ze Staré Rovně na práci v jiných dědinách a poněvadž chodili lesem, zažili často všelico podivného. Do práce vycházeli časně ráno, ba někdy přímo v noci, kdy byla všude tma, takže mnohdy ani neviděli na cestu.

Noční mše

15.03.2019

Pod lesem nade Lhotou, u cesty k Rovni, stojí kříž. U něho býval často spatřen kněz, který za světlých nebo polotmavých nocí sloužíval na tomto místě mši. Lidé, kteří v noci chodili touto cestou, jej mnohdy viděli docela zřetelně. Býval oděn v bohoslužebné roucho, ale nikdy ho nikdo nedoprovázel. Nechodil s ním ministrant ani kostelník, byl vždy...

Dobří a zlí lidé bývali odjakživa. Mýlí se ten, kdo si myslí, že za starých časů byli všichni lidé jen dobří a že beze zbytku platilo dané slovo nad zákon. Svědčil o tom také obrázek, který visel na smrku při lesní cestě z Vranové Lhoty do Nové Rovně. Byl prý na něm namalovaný člověk s vyvalenýma očima, jak klečí...

U Zabitého

15.03.2019

V "Rovenském dolu" na pokraji lesa, zvaného "Pušné" býval na stromě u cesty obrázek. Říkalo se tam "U ZABITÉHO".

U Bezhlavého

15.03.2019

Roveň je utopená v lesích. Jinudy se tam ani nedostanem než lesem Proto je tady smutno. Úrody málo, sluníčka také. Kolem dokola samé hory. Dosahují výšky 500 - 600 m. Nebylo zde našim předkům veselo. V noci, když měl jít někdo do Lhoty, nešel nikdy sám.

Před dávnými a dávnými lety žila v Rovni stará žena, kte­ré se báli všichni obyvatelé této malé vesničky. Chodila vždy zachmuřena a mračila se od rána do večera. S lidmi se stýkala málo, ale všichni se jí zdaleka vyhýbali.

Kolem říčky Jevičky se dnes rozprostírají úrodné louky. Za dřívějších dob zde však luka nebyla. Od Chornic až po Pěčíkov se táhly panské rybníky a kolem nich močály. Býva­lo tam tehdy mnoho vodního ptactva, hlavně čápů a volavek, které nacházelo ve vodě dostatek potravy.

Bratr bábinky Pokorné býval v Brně a někdy se přijel po­dívat domů do Bezděčí. Byl-li doma v neděli, chodíval do kostela v Městečku Trnávce. Aby užil krásné přírody, ne­chodil po cestě přes Unerázku, nýbrž šel polní cestou ko­lem luk směrem k Lazům, odkud pak zahnul k Trnávce.

Před lety jel sedlák s pacholkem z Bezděčí kamsi do vzdá­lené dědiny. Cestou se zastavili u hospody a hospodář ve­šel dovnitř. Pacholek zůstal před hospodou u koní a čekal, až sedlák vyjde. Musil však čekat dlouho než hospodář vy­šel a mohlo se jet dál. To bývalo sedlákovým zvykem, opa­kovalo se to často a když jeli nazpět, býval už...

Bylo to kdysi na jaře, kdy již končily přástky. Na kopeč­ku v chalupě u Šépkú se sešlo mnoho mladé chasy. Když od­cházeli domů, uviděli světýlka, která pobíhala na poli u Nové Vsi. Daleko se však od sebe nevzdalovala. Držela se pohromadě, chvílemi mizela, ale hned se zase objevila jinde. Všichni je zvědavě pozorovali, ale nebáli se, neboť světýlka...

Čarodějnice

15.03.2019

Několik trnávských čarodějnic bývalo postrachem celého okolí. Scházívaly se vždy v květnu na cestě do Malíková, kde rostly tři prastaré mohutné lípy. Společně se tam ve­selily a bavily tancem a proto se lidé báli v noci kolem lip chodit. Za jasných májových nocí totiž bývalo daleko slyšet jejich výskání.

Ve starém gruntě U Koukalů kdysi strašilo. Sotva nastala osmá hodina večerní, objevilo se na dvoře černé hříbě, které divoce poskakovalo a od nikoho se nedalo chytit. Běhalo po dvoře až do půlnoci a pak zmizelo tak tajemně jak se tam večer objevilo.

Stalo se kdysi, že kráva jedné hospodyně přestala dojit, ačkoliv byla zdravá a tlustá. Dříve dávala mnoho mléka, ale pojednou jako když utne, Ať se hospodyně jakkoliv na­máhala, nenadojila od ní více než několik kapek. Nevěděla si rady a uvěřila sousedkám, že kráva je očarova­ná. Nikdo však nevěděl, jak zbavit krávu čar a kouzel.