Noční mše

15.03.2019

 Pod lesem nade Lhotou, u cesty k Rovni, stojí kříž. U něho býval často spatřen kněz, který za světlých nebo polotmavých nocí sloužíval na tomto místě mši. Lidé, kteří v noci chodili touto cestou, jej mnohdy viděli docela zřetelně. Býval oděn v bohoslužebné roucho, ale nikdy ho nikdo nedoprovázel. Nechodil s ním ministrant ani kostelník, byl vždy sám a sám.

 Kněz, konající v hustém lese bohoslužby, však nenaháněl lidem takovou hrůzu, jakou cítili na jiných místech, kde se zjevovala jiná strašidla.

 Když se před lety konávalo v zimě křesťanské cvičení v Rovni, docházíval tam kněz z Vranové Lhoty, který pak chodíval domů až večer. Obyčejně ho doprovázelo několik roveňských sousedů. Když se vraceli, uviděli několikrát neznámého kněze, kráčejícího ke kříži. 

 O tajemném knězi a nočních bohoslužbách se pak všude povídalo neboť ho vidělo mnoho lidí a to žen i mužů.