Historie

 

Osada je částí Staré Rovně. Leží ve výšce asi 510 m nad mořem. Vznikla roku 1786 parcelací panského dvora Petra a Heřmana Blümegenových. Původně byla nazývána Dvorkem. Toto pojmenování se udrželo dodnes. Roku 1793 čítala 22 domů a 90 obyvatel, roku 1921 - 97 obyvatel (všichni české národnosti), roku 1930 - 22 domů a 91 obyvatel, roku 1946 má...

Stará Roveň

16.03.2019

Poprvé se uvádí r. 1350 pod jménem Rovna, jako součást vranovského zboží, které Bernard z Mrdic jako majitel poloviny tohoto zboží zaměnil se svými bratry Závišem a Vilémem z Rýznburka. Ti prodali své statky r. 1354 dědičně Janovi z Boskovic.

Vranová Lhota

15.03.2019

Obec se skládá z vlastní osady, Úvozu, Mitrovic a dříve také ze samoty Věžnického mlýna. Poprvé se osada uvádí r. 1258 pod jménem Nová Vranová mezi 13 osadami, jež byly podřízeny levickému městskému soudu. R. 1350 uvádí se již jménem "Lhota" tvoříc s Vranovou, Rovní, Bezděkovem, Příkazy, Stříteží, Vacetínem, Svinovem, později s Pěčkovem a dvorem...

Pěčíkov

14.03.2019

Ves je českého původu. Název je odvozen snad od slova pěkný. Názvy v pramenech: 1351 Peczycov, 1498 se vsí Pieczikowem, 1577 po hranici peckovské, 1600 ves Piecžikow, 1672 Pitschendorff, 1677 Pitschendorf, 1720 Pitschendorf, Pietzkow, 1751 Pitschendorf, 1872 Pitschendorf, Pěčkov, 1881 Pěčíkov, 1924 Pěčíkov, dř. Pěčkov.

Bohdalov

13.03.2019

Název obce je odvozen od osobního jména Bohoblud, od konce 14. stol. se název blíží osobnímu jménu Bohdal. Názvy v pramenech mají do konce 15. stol. přívlastky Maius, Gross, Vietssi, Minori, Vrchní, Dolní, což ukazuje, že zde původně byly vsi dvě, které po 15.století splynuly. Názvy: 1365 Boblud Minor... Boblud Maius, 1398 Bohdalowek Maiori et...